• banner2
  • 首页_广告2
  • 医院外景
医院公告 当前位置:首页 > 新闻动态 > 医院公告

[中标公告]宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生规范化临床培养基地竣工决算项目

发布时间  2019-10-15    点击:

             内容:宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生规范化临床培养基地竣工决算项目

                时间:201910月15      上午9:30

参加人员: 陈立芳  姚志英  陈璐  杨海明  田杰  彭娜

                              地点:党员活动室

                              中标单位:宁夏瑞衡会计师事务所

中标情况如下:

序号

项目名称

单位

数量

中标金额

1

宁南医院全科医生规范化临床培养基地竣工决算项目

1

20000

 

 

 

宁夏回族自治区人民医院

招标办公室

2019年10月15日